شعر “مهر ایران”

ماه تابان کرده ام ، من جستجو …………….. گفتم از اهواز ، شهر آرزو

در حقیقت برتر ، از برین …………….. گفت بنویس ، شهر اهواز بهترین

شهر اهواز ، در دل میهن تمام …………….. زندگی بر مردم ایران ، به کام

خود به خوزستان ، ایرانی تبار …………….. مام میهن ، نام ایرانش کنار

مهر ایران در خور اهواز دان …………….. تو بخوان مردم همه خود قهرمان

پاک یزدان ، حافظ ایران زمین …………….. در دل ایران پاک ، اهواز بین

سروده ای از “محمدحسین قرائتی “

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *