پیش گفتار

کمتر سرزمینی در جهان وجود دارد که بر آثار و نشانه های پیدایش و تکامل بشر در طول تاریخ مهر شهادت نگارده باشد .

این ادعا را نه تمدن بیزانس شرق در سرزمین عثمانی با آن همه قدرت طلبی های تاریخی اش در خود می بیند و نه تمدن نوپای بیزانس غرب در مقام مقایسه ، محلی از اعراب دارد . در حاشیه باختری فلات بزرگ ایران ، سرزمینی که به گاهواره تمدن خوانده می شود ، سرزمین خوزستان واقع است که حقیقتا شاهد تاریخی شکل گیری تمدن ، فرهنگ و هنر بشریت بوده است .

ویل دورانت با اشاره به حدود سرزمین خوزستان امروزی ، در کتاب مشرق زمین ، گاهواره تمدن می نویسد :

” کشور شوش شش هزار سال بزیست و در این مدت شاهد اوج عظمت سومر ، بابل ، مصر ، آشور ، پارس ، یونان و روم بود و به نام شوش با کمال و جلال تا قرن چهاردهم میلادی پا بر جا ماند . “

” سرزمینی که مردم اش سلاح و افزارهای مسی ساختند ، زمین را کاشتند ، حیوانات را اهلی کردند ، با خط نویسی مذهبی و اسناد بازرگانی آشنا بودند و آینه و جواهرات را شناختند ، بازرگانی آنان از مصر تا هند امتداد داشت و در کنار افزارهای سنگ چخماق صاف شده که ما را به عصر سنگ جدید می رساند ، گلدانهای خوش ساخت با نقش های هندی با تصاویر زیبای حیوانات و گیاهان که در شمار بهترین آثار هنری ساخت بشر قرار دارند را خلق کردند . “

” سرزمینی که مبتکر نخستین چرخ کوزه گری و نخستین چرخ ارابه در تاریخ تمدن صنعت بشریت است . تمدن و صنعتی که بعدها در بابل و سپس در مصر رواج یافت . “

عیلامیان در سرزمین خوزستان چرخه تکامل و پیشرفت تمدن ، صنعت و هنر را سرعت بخشیدند .

سرزمین خوزستان به حق که شاهد بلوغ ادوار تاریخی بشر بوده است .

از جنوب غربی ترین نقاط این استان واقع در حاشیه رودخانه های بزرگ کارون ، دز و کرخه گرفته تا شمالی ترین نقاط آن واقع در سرزمین ” آیاپیر ” در دامنه های زاگرس ، آثار بسیاری وجود دارد که مایه افتخار ، غرور و شکوه ملی سرزمین بزرگ عیلامی اند . جا دارد بدون اغراق و زیاده گویی در فرصتی کوتاه به مرور فهرستی از این آثار بپردازیم .

سرزمین خوزستان با آثار بسیار بسیار وسیعی که در زمینه های تاریخی ، تمدن ، فرهنگ ، هنر ، صنعت و … در خود دارد می تواند به خوبی عطش سلیقه و ذایقه هر گردشگری را فرو نشاند .

چه از آثار تمدن بشری در حاشیه رودخانه های دز و کرخه ، چه از آثار تاریخی شهر نشینی در شوش و چغازنبیل و … چه از آثار صنایع بزرگ انرژی در سرچشمه های کارون و دز و چه از آثار طبیعی حیرت انگیز در اراضی دامنه زاگرس و چه از آثار و نشانه های سلحشوری در دوران دفاع مقدس و … چه از آثار پیشرفته ترین صنایع شهر نشینی در اراضی نفت خیز و … همه و همه قادرند سالها مقصد گردشگران بسیار داخلی و خارجی قرار گیرند . توسعه صنعت گردشگری همانند هر صنعت دیگری مشروط به عوامل موقعیت ، ابزار و سرمایه است .

جریان سه رودخانه بزرگ کارون ، کرخه و دز در میان این سرزمین از سویی و قرار گیری سرزمین خوزستان در حاشیه خلیج همیشه فارس از سویی دیگر ، مناسب ترین موقعیت را فراهم آورده است .

وجود آثار متعدد تاریخی و طبیعی و صنعتی همانند صنایع تولید انرژی های آبی و انرژی های فسیلی ، ریشه دار ترین ابزار و شرایط توسعه را عرضه می کنند .

First …

There are few countries that have the evidences of coming to existence and the obvious process of development of human being during the history . The fact is neither be claim by east Byzantine civilization nor by west Byzantine one .

On the west border of Iran plateau , is Khuzestan , a land which is called the cradle of civilization which is really a land that witnessed forming of civilization , culture and art of human being .

It is written in the book titled “ East , the cradle of civilization “ : … Shush lived 6000 years , during these years it witnessed the splendor of Soumer , Babel , Egypt , Ashor , Pars , Greece and Rome , and it established firmly and gloriously with the name of Shush until 4th century AD .

People of this land made copper tools , cultivated lands , tamed animals and were familiar with calligraphy , documents and knew mirror and jewels . They traded goods from Egypt to India , beside smoothed flints which guide us to present century , they made well shaped vases with beautiful Indian patterns of animal and flowers which are among the best man made artistic works created ever the land in which lathe and cart wheel was invented for the first time in the history of human industry civilization .

The Elamites in Khuzestan speeded the evolution and developing cycle of civilization , industry and art . This province has witnessed the maturity of historical era .

From the southeast part of this province on the border of Karoon , Dez and Karkheh river to northeast part of it located in Ayapir , on the slope of Zagros , there are artistic works which are the honor , pride and glory of Elamite Land . It is time to mention a brief list of them .

Since there is a plenty of historical , cultural , artistic , civilization and industrial monuments in Khuzestan , it can quench the thirst and the taste of any tourist .

Some examples are such as , human civilization on the vicinity of Karkheh and Dez rivers . historical urban civilization in Shush and Choghazanbil , huge industrial energy plants at the spring of Karoon and Dez Rivers , wonderful nature and natural attractions in Zagros regions , bravery of people during sacred defense , as well as well advanced urban industry in oil zone .

All the mentioned above have potential to attract tourists and can be the destination of domestic and international tourists for years , Like other industries , tourist industry also depends on situational factors , instruments and capital . The location of Khuzestan province in the vicinity of Persian Gulf , has provided the best situation for it .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *